HoornInfo.nl
zoek
 

De ondergang van de V.O.C.

na de succesvolle zeventiende eeuw volgde een minder succesvolle achtiende eeuw. De Engelse en Franse concurrentie nam toe. Om de concurrentie van het lijf te houden moesten enorme bedragen worden uitgegeven aan manschappen en een sterke oorlogsvloot. Ook bracht de Indische buitenhandel steeds minder op waardoor de winsten kelderden. De monopolies gingen verloren waardoor de inkoop van specerijen steeds duurder werd.

De V.O.C. stond niet bekend als een goede betaler. De arbeidsomstandigheden waren zwaar en om wat bij te verdienen werd er flink gehandeld in goederen van de compagnie door slecht betaalde werknemers. Ondanks dat deze particuliere handel verboden was kostte dit De V.O.C. enorm veel geld. Na het faillisement van De V.O.C. werd de afkorting V.O.C. spottend uitgelegd als Vergaan Onder Corruptie.

V.O.C. schepen op het Hoornse Hop
 Een ander probleem in de achtiende eeuw was dat het bestuur niet in staat was om de organisatie aan te passen aan de nieuwe situaties. De V.O.C. was een logge organisatie geworden met meer dan 25.000 werknemers. In het bestuur zaten mensen met weinig commerciële ervaring en ze waren niet goed op de hoogte van de situatie in Indië. Tenslotte liet de boekhouding te wensen over wat het bijsturen van de organisatie bemoeilijkte.

De genadeslag kwam toen Nederland verwikkeld raakte in oorlogen. Van 1780 tot en met 1784 woedde de vierde Nederlands-Engelse oorlog. Door deze oorlog konden de schepen vanuit Indië de thuishavens niet meer bereiken. In 1798 werd Nederland veroverd door Napoleon en werd de Bataafse replubiek uitgeroepen. Op 17 maart 1798 hield De V.O.C. op te bestaan. De schulden en bezittingen gingen over naar de republiek.
 
Recente artikelen