HoornInfo.nl
zoek
 

Hereniging met de Hollanders

ze voeren richting Java en ze kwamen Hollandse schepen tegen. Ze gingen aan boord, gebruikten een maaltijd en Willem Bontekoe en de koopman werden met een jacht naar Batavia gebracht. Ze gingen de stad in en liepen naar het Paleis van Jan Pieterszoon Coen. Ze vertelden het verhaal en ze dronken Spaanse wijn op het geluk van Willem Ijsbrantszoon Bontekoe. Ze verbleven acht dagen in het huis van Jan Pieterszoon Coen tot hij hen ontbood aan boord van De Maagd Van Dordrecht. Bontekoe kreeg weer een schip toegewezen, de Bergerboot en koopman Hein Rol werd weer koopman op dat schip.

Batavia
Willem moest twee jaar stenen halen voor de bouw van forten. Na de twee jaar werd hij belast met een missie naar China. Het was de bedoeling om Macao te bezetten. Met een groep schepen kwamen ze voor de kust van Macao en ze vuurden hun kanonnnen af op het fort. Bontekoe bleef aan boord en een groep van zeshonderd man besloot aan land te gaan. De Portugezen hadden een borstwering opgeworpen en verdedigden zich. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden waren er wat tonnetjes met kruit in brand gevlogen. De Portugezen wisten hiervan gebruik te maken en doodden 130 mannen in de strijd. De rest trok zich terug naar de schepen.

Daarna volgde een rooftocht over de wateren. Diverse dorpen werden geplunderd en jonken werden ingenomen. Ook werden er Chinezen gevangen genomen, deze Chinezen werden gebruikt als slaven.

Het volgende deel van de missie was het blokkeren van de rivier de Tsjang-Tjoe. De Hollanders probeerden een belangrijke scheepsroute te blokkeren om een handelsakkoord met de Chinezen af te dwingen. Na over en weer onderhandelen besloten de Hollanders om een delegatie naar de wal te sturen om te onderhandelen. De Chinezen stelden twee voorwaarden, de door de Hollanders bezette Pescadores moesten worden vrijgegeven en de gevangen genomen Chinezen moesten worden vrijgelaten. De Hollanders wilden niet aan deze eisen voldoen maar toch deden de Chinezen alsof ze en akkoord wilden. Er zeilden twee schepen naar Amoy om het akkoord verder uit te werken. Uiteindelijk werd er geen akkoord gesloten maar stuurden de Chinezen 50 brandende schepen de zee op om de Hollandse schepen te verbrandden. 1 Hollands schip vloog in brand en verging.

Bontekoe zeilde terug naar de Tsjang-Tjoe rivier met het doel om de rivier bezet te houden. Uiteindelijk zeilde Bontekoe naar de Pescadores en sloeg een contractverlenging af. Hij wilde naar huis. Na nog een aantal keren met ladingen steen te hebben gevaren kreeg Willem Ijsbrantszoon Bontekoe de mogelijkheid om naar huis te gaan, hij werd aangesteld als schipper op de Hollandia. Samen met het schip de Gouda en de Middelburg zetten ze koers naar Holland.
 
Recente artikelen