HoornInfo.nl
zoek
 

Bestuurlijke organisatie van de V.O.C.

om De V.O.C. te besturen  moest er een bestuur worden geïnstalleerd. De V.O.C. werd decentraal bestuurd vanuit kamers. Naast de regionale kamers was er een zeventienkoppig centraal bestuur, de heren XVII. Er werden kamers opgericht in Amsterdam, Middelburg, Rotterdam, Delft, Hoorn en Enkhuizen. In de kamers werd het beleid van het centraal bestuur uitgevoerd en werden expedities georganiseerd. Ook mochten de kamers een door het centraal bestuur vastgesteld aantal goederen veilen.

De V.O.C. kamer van Hoorn
Het centrale bestuur, de Heren XVII, zetelden afwisselend in Middelburg en Amsterdam. Omdat de Zeeuwen vreesden dat de Amsterdammers een te dominante positie verwierven werden de Heren XVII als volgt samengesteld. Acht vertegenwoordigers uit Amsterdam, vier vertegenwoordigers uit Zeeland, één vertegenwoordiger uit Hoorn, één Vertegenwoordiger uit Enkhuizen, één vertegenwoordiger uit Delft, één vertegenwoordiger uit Rotterdam en één vertegenwoordiger werd afwisselend door Zeeland of door een van de kleine kamers geleverd. Door deze samenstelling had Amsterdam nooit een meerderheid in het bestuur.

In Indië werd De V.O.C. geleid door de gouverneur generaal. De gouverneur generaal kon dankzij het octrool verdragen sluiten en oorlogen voeren. Door deze verregaande bevoegdheden was de gouverneur generaal een machtig man en groeide De V.O.C. uit tot een politieke- en militaire macht. De V.O.C. gebruikte aan het begin van haar bestaan vooral geweld te verdediging maar later werd de strategie steeds offensiever. Geweld was een geaccepteerd middel om monopolies te bewerkstelligen of om handelsbelangen te beschermen. De meest bekende en gewelddadige gouverneur generaal was de Horinees Jan Pieterszoon Coen.

Jan begon in 1607 bij De V.O.C. en in 1617 werd hij benoemd tot gouverneur generaal. Jan Pieterszoon Coen verwoeste Jacatra en bouwde op de puinhopen Batavia. Daarna veroverde hij de Molukken en de Banda eilanden. Op de Banda eilanden werd een enorme slachtpartij aangericht waar zelfs de heren XVII het niet mee eens waren. Coen ging terug naar Nederland, trouwde en ging weer terug naar Indië. In 1629 overleed hij tijdens een beleg van Batavia. Jaques Specx wist de belegering uiteindelijk af te slaan.
 
Recente artikelen